Hjälp – viktigt att ge och ta emot.

Människan har kommit långt ut från grottorna på grund av flera orsaker. En av dem är hj2 sethsjoblom_comotvivelaktigt att vi hjälpt varandra. Som de sociala flockdjur vi är har vi det djupt inom oss att klara livhanken, vara skyddade och se till så att arten fortlever. Det går inte utan samarbete, delad kunskap, lära varandra osv. Om någon inte var bra på att skjuta fick den hjälp att bli bättre så att jaktlyckan blev optimal. Den som visste var bär och svamp gömde sig delade med sig genom att visa de andra. Kort sagt: hjälpa varandra. Som någon klok person sagt: ”När vi hjälper varandra, vinner alla.” Läs mer

Några tankar kring förändringar.

Det sägs ibland att det enda vi kan vara säkra på är att allt förändras och det är inte svårt att instämma. Ingenting i livet och tillvaron är statiskt, förändringar sker ständigt och samtidigt på olika nivåer och områden. En del förändringar går långsamt, andra snabbt. Några märker vi inte förrän de skett, i en del andra upplever vi tydligt varje steg. Ibland känns det som om en förändring sker utan att vi har något val, men det händer också att vi är i centrum, att det är vi som tagit initiativet.cleese Läs mer