Hjälp – viktigt att ge och ta emot.

Människan har kommit långt ut från grottorna på grund av flera orsaker. En av dem är hj2 sethsjoblom_comotvivelaktigt att vi hjälpt varandra. Som de sociala flockdjur vi är har vi det djupt inom oss att klara livhanken, vara skyddade och se till så att arten fortlever. Det går inte utan samarbete, delad kunskap, lära varandra osv. Om någon inte var bra på att skjuta fick den hjälp att bli bättre så att jaktlyckan blev optimal. Den som visste var bär och svamp gömde sig delade med sig genom att visa de andra. Kort sagt: hjälpa varandra. Som någon klok person sagt: ”När vi hjälper varandra, vinner alla.” Läs mer

Lycklig eller rik? Båda!

I veckan som gick var det två år sedan jag sålde bostadsrätten, gjorde av med de flesta av mina ägodelar, startade firma och flyttade hit till Ierapetra på Kreta. Det inbjöd till tillbakablick och utvärdering, bl a ”är jag lyckligare nu?”. Så leddes tankarna in på ”lycka”, vad är det egentligen. Jag googlade lycka och fick hur många träffar som helst. Alla vill ha lycka, många vill bli lyckligare. Vet vi vad det är vi jagar? Kanske vi ska sikta på något annat!

Vad är lycka?

blomma kreta vandra

(eget foto)

Begreppet är en subjektiv känsla som dessutom kan vara kulturell. Det som är lycka för dig är inte nödvändigtvis lycka för mig. Och det som i en kultur är en lyckofaktor är det kanske inte i en annan kultur.

 

 

 

Läs mer