Idleness, en nygammal klokhet i två delar. Del 1: bakgrund.

Idag finns så många metoder och tekniker för att hantera olika inslag i tillvaron som t ex stress. Målet är ofta bättre hälsa och självförverkligande. Nu börjar detta diskuteras något mer kritiskt, t ex om inte arbetsmiljö borde åtgärdas istället för att ”lappa och laga” med att individerna ska gå en kurs i någon teknik eller metod.

Hur är det med vår tillvaro i sin helhet, dvs hur lever vi våra liv, hur ser det ut, vad gör vi och varför? Kanske kan vi få större effekt på våra liv om vi inte sysslar med punktinsatser utan försöker i grunden ändra hur vi handskas med tillvaron.

Jag vill presentera idleness för dig! Kanske du blir besviken redan här i början för detta är ingen metod eller teknik och inget nytt utan en gammal tanketradition. Vi glömde bort den då den försvann i kölvattnet av reformationen och industrialiseringen. Först färdas vi bakåt i tiden för att se varför det ser ut som det gör idag och när idleness dök upp. I nästa blogginlägg berättar jag mer ingående om vad idleness är och ger exempel, t ex vilken roll vandring kan ha. Läs mer