Tre viktiga bitar för ett gott liv: tid, tystnad och ensamtid.

Jag har tidigare skrivit om att reflektera, inventera och känna efter vilka förändringar och justeringar du kan behöva göra i din tillvaro. Det kan vara smått eller stort och förra blogginlägget handlade om att planera det du kommit fram till. Planering behövs för att komma vidare.

Det är lätt hänt att planera in så mycket som möjligt, vilja göra allt och glömma prioritera. Helhetsbilden av livet kan gå förlorad så vila och återhämtning faller bort. Att vara social och upptagen premieras ofta, men hur ska du orka? Och var blir du och ditt liv av? Här några ord och funderingar kring några saker som vi ofta glömmer: tid, tystnad och ensamtid. Läs mer

Koppla av, fria zoner – vad yrar jag om?

”Vi vandrar tillsammans med utrymme för var och en.” Så beskriver jag mina vandringar. Visst låter det bra? Kanske nästan för bra för att vara sant!

Stressig tillvaro

Ibland när människor upplever stress och jag ber dom berätta om sitt schema (för ett så’nt måste man ju ha) så blir jag trött med en gång. Var finns tid för återhämtning, var finns tid för reflektion? Och var blir den ack så viktiga kreativiteten av? Läs mer