Lycklig eller rik? Båda!

I veckan som gick var det två år sedan jag sålde bostadsrätten, gjorde av med de flesta av mina ägodelar, startade firma och flyttade hit till Ierapetra på Kreta. Det inbjöd till tillbakablick och utvärdering, bl a ”är jag lyckligare nu?”. Så leddes tankarna in på ”lycka”, vad är det egentligen. Jag googlade lycka och fick hur många träffar som helst. Alla vill ha lycka, många vill bli lyckligare. Vet vi vad det är vi jagar? Kanske vi ska sikta på något annat!

Vad är lycka?

blomma kreta vandra

(eget foto)

Begreppet är en subjektiv känsla som dessutom kan vara kulturell. Det som är lycka för dig är inte nödvändigtvis lycka för mig. Och det som i en kultur är en lyckofaktor är det kanske inte i en annan kultur.

 

 

 

Själva ordet lycka kan ges fyra olika betydelser beroende på hur det används språkligt. Det första är eufori eller lyckorus som karakteriseras av att vara kort och omtumlande, ibland kallad ”kick”. Den andra är betydelsen sinnesfrid i religiösa och andliga sammanhang. Det tredje är att ”må bra” oavsett i vilket tillstånd man är i övrigt. Och det fjärde är att vara tillfreds med livet, att värdera sitt liv positivt. I den sista betydelsen halkar vi dock in mer på attityd än känsla.

Lyckokänsla kan beskrivas som t ex välbehag, nöjdhet, vara tillfreds. Eftersom det är subjektivt och en känsla är det svårt att formulera en distinkt och exakt definition. Det klarnar något om olika begrepp ställs mot varandra som tillfredsställelse – lycka. Tillfredsställelse hänger ihop med något behov och är kortvarig medan lycka mer är en längre varaktig känsla.

Lycka beskrivs också som en förmåga att se mening med sitt liv, att känna tacksamhet och trygghet, att uppleva kärlek till livet och omgivningen.

Det sägs att i samma ögonblick du frågar dig om du är lycklig så upphör du vara det. Tänkvärt!

Vad behövs för lycka, hur uppnå lycka?

Många väntar på lyckan, den lsmolk_sebehandlas nästan som en slump. Sanningen är att utan aktivitet skapas ingen lycka. Utan medvetenhet och uppmärksamhet syns inte lyckan.

Lycka är inte materiella saker, sägs det, de är oviktiga. Jag håller inte med om det. Aristoteles menade att rikedomar och framgång i sig inte innebar lycka, men att det är svårt att känna lycka för den som är otursförföljd och fattig. Jag håller med Aristoteles. Det materiella kan skapa förutsättningar som kan vara steg på vägen till lycka, ja t o m en av förutsättningarna.

Hur lyckliga vi känner oss består av tre delar: genetiska orsaker, yttre omständigheter och hur vi tänker och beter oss. Hur genetiskt betingad lycka är verkar det vara stor oenighet kring så det lägger jag åt sidan. Yttre omständigheter kan påverkas, i alla fall till stor del även om det inte kan ske just nu. Omständigheter som bara är negativa och inte ger en känsla av att må bra, t ex vantrivsel på ett jobb, kan få en lösning efter lite tankearbete, tid och hjälp. Det som verkade omöjligt kan bli möjligt.
Hur vi tänker och beter oss kan vi till viss del också påverka och ändra. Det kräver bl a självinsikt, öppenhet, nyfikenhet och att inte vara rädd för att omvärdera och förändra. Dina tanke- och beteendemönster är inte ristade i sten, jag är övertygad om att det går att lära gamla hundar sitta. Däremot kan den verklighet vi lever i sätta gränser och det finns en omgivning att ta hänsyn till.

Lycka uppstår ofta i samspel med andra vilket talar emot individcentrering, något som är vanligt i en del samhällen. Om man betänker att människan är ett socialt däggdjur så blir det uppenbart att vi är beroende av varandra på många sätt. Det finns något så lustigt, enligt min åsikt, som lyckoforskning. Den visar att störst effekter på lycka har relationer som t ex kärlek till en partner, vänskap, familj, göra saker tillsammans.

Kan vi då uppnå evig lycka? Någonstans vet vi nog alla att det är en chimär. Livet består av många delar, ibland är vi lyckliga och ibland är vi olyckliga. Och däremellan lever vi så gott vi kan.

llindstrom2

Bild: Bengt Lindström (från bonton.se)

Hur få ett lyckligt liv, hur bli lyckligare?

Ett bättre liv eller ett lyckligare liv – hur får vi det? Först måste vi fråga oss: bättre eller lyckligare i förhållande till vad. Det vi har idag eller det någon annan har?

Eftersom lycka är en subjektiv känsla som inte är ett långvarigt tillstånd finns givetvis ingen ”quick fix”, manual eller enkla tips. Det finns de som vill få oss att tro att de har ett ”program” eller ”metod” för lycka. Marknaden för ”lycka” är nog ungefär lika lukrativ som marknaden för ”positivismen”.

Det vi kan göra, tror jag, är att sätta upp realistiska mål och bilder av vad vi vill uppnå. Vara lite kritisk – blir du lycklig eller lyckligare genom att ha ”rätt” omgivning, dvs det hus, de prylar, den kropp, den karriär som matas ut i reklam och annan media? Eller ska du ägna en stund inåt istället för utåt, lära känna dig själv och dina önskningar, tycka om dig själv och se över din inställning till omvärlden. Du kanske inte har den bil som man ”måste” ha utan du har den bil som du vill ha. Du kanske inte har ”rätt” prylar i ditt hem utan saker som betyder något för dig, det syns att det är ditt hem och du trivs där.

Se upp med orealistiska mål och föreställningar. Besvikelse leder ofta våra tankar till olycka, då riskerar vi att bli passiva istället för att agera. Den där utlandssemestern som bara skulle vara lata, soliga dagar kanske blev rastlöshet och gräl eller vilsenhet och stress en regnig dag. Vi kan inte förutse allt som kan hända och ska inte måla upp fasor och elände i förtid, det är inte det jag menar. Vi kan däremot nyansera de orealistiska, rosa drömbilderna för att må bra, ja kanske t o m bättre.

 

lcollegeessayguy_tumblr_com

Bild från collegeessayguy.tumblr.com

Mål ger mening och riktning, men det finns inga garantier om lycka när målet nås. Viktigare för lyckokänsla är nog stegen på vägen, dvs ett radband av lyckliga stunder som går förlorade om vi bara fokuserar på målet. Målet bestämmer vart du ska gå, men var uppmärksam på vägen dit.

Lycka står inte i proportion till vad vi gör, dvs stordåd ger inte automatiskt och nödvändigtvis större lycka. Tvärtom enligt mannen som myntade begreppet ”flow” som är en känsla av att allt flyter, allt stämmer, allt fungerar som ett ”klockverk”. Utmaningar som ligger nära det vi kan klara av och vet, men är krävande och tar all vår uppmärksamhet kan ge en känsla av ”flow” som ligger nära känslan av lycka.

Ändra målsättning, välj en annan väg!

IMG_1091

(eget foto)

Jag tror att det är viktigt att fundera över vad vi vill ha ut av livet, hur vi vill leva, hur vi ska förvalta den där fina gåvan som heter livet. Ibland sägs det att det viktiga är inte vad du har utan vad du gör med det du har. Eller vad du inte vill ångra när du sitter i gungstolen eller vilket eftermäle du vill ha. Ser man det så blir ”ett lyckligt liv” nästan lite futtigt samtidigt som det är en omöjlighet. Ingen är konstant lycklig, livet är mer mångfacetterat än så.

Kanske vi ska sluta att jaga lycka, att försöka bli lyckligare, att undvika olycka. Livet och lyckliga stunder kan gå oss förbi medan vi strävar efter det optimala som ändå inte finns. Det kan vara dags att byta fokus, ha en annan målsättning. Varför inte ett ”rikt liv”?

Vem vill du vara, hur vill du leva? Istället för att hitta meningen med livet så hitta meningen i ditt liv. Upplevelser, kunskap, möten, människor, tillfredsställelse, välbefinnande, moral. dygd, mod, nyfikenhet, trygghet, skönhet – vad vill du sträva efter att fylla ditt liv med? Det du fyller ditt liv med kommer att forma dig, definiera dig. Det blir en helhet istället för fragment. En grund att stå på, att leva utifrån och med.

Medan du fyller ditt liv med det du menar bidrar till ett rikt liv kommer du att uppleva både lycka och olycka. När du upplever olycka så fundera över vad som blev fel, gör om eller gå vidare. Ta vara på lyckan, njut av den, minns och ta den med dig. Lyckliga stunder kommer därför att du nu är aktiv och de blir antagligen fler och ljuvare än när du jagade ”lycka”.

Livet ger oss så mycket som vi ofta förbiser eftersom vi är så upptagna. Och vi hör att vi ska helst undvika allt ”negativt”. Jag får inte det att gå ihop för hur vet jag vad mod är om jag aldrig är rädd? Hur vet jag vad glädje är om jag aldrig är ledsen? Hur vet jag vad roligt är om jag aldrig har tråkigt? Hur vet jag vad lycka är om jag aldrig är olycklig?
Vi glömmer bort att för att uppnå något måste vi ibland igenom annat på vägen. Det kan kännas tungt, motigt, hopplöst men det är också en del av livet. Hur ofta har du inte i efterhand sagt att något var besvärligt eller svårt ”men det var värt det!”.

Omfamna hela livet! Lev ett rikt liv där du fyller både dig och ditt liv med det som ger dig en känsla av att vara rik, att må bra, att vara levande!

lclasohlson_se

Bild: clasohlson.se

PS. Undrar du om jag kom fram till att jag är ”lyckligare” nu än för två år sedan? Det är blandad kompott. Det som var dåligt då blev bättre och bra. Min livsrikedom ökade rejält de senaste tre åren, det är jag väldigt stolt och tacksam över. Nu är det nya saker att ta itu med, mer som ska ner i min ”livssäck”. Det spännande äventyret ”livet” går vidare….

 

Sugen på att vandra? Klicka här! Behöver du ett inspirerande samtal? Klicka här!

En reaktion på “Lycklig eller rik? Båda!

  1. Pingback: Tillbaka igen! | ia mitt i livet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *