Hjälp – viktigt att ge och ta emot.

Människan har kommit långt ut från grottorna på grund av flera orsaker. En av dem är hj2 sethsjoblom_comotvivelaktigt att vi hjälpt varandra. Som de sociala flockdjur vi är har vi det djupt inom oss att klara livhanken, vara skyddade och se till så att arten fortlever. Det går inte utan samarbete, delad kunskap, lära varandra osv. Om någon inte var bra på att skjuta fick den hjälp att bli bättre så att jaktlyckan blev optimal. Den som visste var bär och svamp gömde sig delade med sig genom att visa de andra. Kort sagt: hjälpa varandra. Som någon klok person sagt: ”När vi hjälper varandra, vinner alla.”

Vad är ”hjälp”?

Det kan betyda att göra en tjänst, rädda, nytta (dvs att något hjälper mot något, t ex medicin), bistå, stötta, ja, allt som underlättar något för någon. Hjälp är inte bara en handling utan också en överföring av kunskap. Båda lär sig något, skaffar sig erfarenhet.

Ibland sägs det att hjälpsamhet är en dygd, att det utmärker en god och moralisk människa. Jag tror inte att vi ska komplicera det alltför mycket. En utsträckt hand, en tjänst, en tanke, en gest. Det behövs ofta inte mycket för att underlätta någons vardag eller färd genom livet. Idag handlar det inte om att hitta föda eller skjuta prick utan mer om att få hjälp med att lösa ett problem, avlastning när tiden inte räcker till, hitta ut från något svårt. Vi ska inte glömma de små hjälperna som att dela på en uppgift, bära en tung last, gå ett ärende. Du kan säkert komma på hur många exempel som helst på hjälpande stunder både i hemmet och på jobbet. Ja, i alla de miljöer vi vistas i.

hj4 healthyliving_se

En del hjälp ger vi reflexmässigt. Om du ser någon snubbla i trappan framför dig sträcker du automatiskt ut handen för att stötta eller försöka fånga. Det är den okomplicerade hjälpen som är enkel att ge.

Tankesnurr kring hjälp

Det blir lite mer komplicerat när vi börjar fundera över att hjälpa. Vilken hjälp är rätt, vill personen ha hjälp, kanske den tar illa upp osv. Ju mer vi funderar desto längre ifrån att hjälpa kommer vi. Det är dessutom så onödigt att fundera för mycket för den enda personen som vet om det var rätt hjälp, vid en bra tidpunkt, om det var positivt osv är mottagaren.

Genom att alltför mycket överväga om vi ska hjälpa eller inte hamnar vi också i oönskade
tankebanor. Vinst – förlust, dvs vad tjänar jag på att hjälpa, vad får jag tillbaka. Hur ser skuldkontot ut mellan oss – är personen skyldig mig en tjänst eller en hjälpande hand. När var det senast någon över huvud taget hjälpte mig.

Det finns inga ”konton” eller ”skuldebrev”. Hjälpsamhet är en osjälvisk handling som till sin natur i slutändan är en fördel för flera. Minns ”När vi hjälper varandra, vinner alla.”

Men det fungerar inte idag!

En anledning kan vara det självcentreringens tidevarv som vi levt i ett tag. Det kan försvåra att hjälpa varandra. Ser man inte längre än till sin egen horisont ser man inte de som behöver hjälp. Och de ser inte dig. Att något händer syns ganska tydligt inom arbetslivet. På 80-talet slog den egoistiska girigheten igenom och blev norm inom t ex finansvärlden. Nu håller det på att svänga, kanske beroende på att fler och fler arbetar i serviceyrken. Det fungerar inte längre att köra sitt eget race. Vi blir tvungna att komma ut ur våra små upptagna puppor. Man har börjat prata om givare, tagare och ”matchare”. Vid studier fann man att givarna dominerade längst ner på framgångsstegen i yrkeslivet, men överraskande nog även i toppen! Vi är så beroende av varandra idag på flera sätt och måste kunna interagera, samarbeta och hjälpas åt. Framgångsreceptet att strunta i andra fungerar inte idag.

hj8 blogg_loppi_seEn annan anledning till att det inte fungerar att hjälpa är att vi ofta har så svårt att ta emot hjälp. Vi är tränade i att var och en sköter sitt, bra karl reder sig själv osv. Det är nästan som om vi blir förolämpade och omyndigförklarade om vi får hjälp. Nej, bättre att bita ihop och kämpa vidare även om den lösning vi kommer på visar sig vara både dålig och onödigt jobbig. Orden hindrar oss också, tror jag. Vi vill inte vara ”hjälpbehövande” och hjälp är något man ”ber” om. Återigen är det invanda tankebanor som är våra främsta hinder. Hur känns det inombords och vilka tankar sätter det igång om du säger ”Jag behöver hjälp med en sak.” till någon?

En tredje anledning kan vara att vi har svårt att sortera, det blir övermäktigt. Det är så många på flera plan som behöver din hjälp. Framför allt känns det nog så vid större katastrofer och kriser i världen. När det blir för stort så bli inte passiv utan tänk på att ”Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon.”

Hur ska man hjälpa?

Det pratas om ”hjälp till självhjälp”, att inte sätta sig på den man hjälper. Återigen tror jag att vi gör det för komplicerat. Sören Kirkegaard uttryckte det mitt i prick 1869 i ”Synspunktet for min forfattervirksomhed”:

”Om jag vill föra en människa mot ett speciellt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när hon tror att hon hjälper andra.

För att hjälpa någon, måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig, och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa, och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta, kan jag heller inte hjälpa någon.”

Finna – förstå – tjäna. Bra ledord i alla situationer. Det är den andra människan som är i centrum, inte hjälparen.

Nu byter vi tankespår för att både ge och ta emot!

Kan vi ändra vårt tankesätt? En del säger nej, en del säger ja. Vi kan i alla fall försöka. Det finns inga ”konton” eller ”skuldebrev”. Hjälpsamhet är en osjälvisk handling som till sin natur i slutändan är en fördel för flera. Vi gör det tillsammans. Minns ”När vi hjälper varandra, vinner alla.”

hj6 mtnrec_com

Jag har haft och har fortfarande ibland svårt att ta emot hjälp. Då brukar jag tänka på hur lätt det är att ge hjälp, vad det betyder för den andre och att det egentligen bara är att byta roller. Det är inte förminskande att ta emot hjälp – det är stärkande att låta någon hjälpa.

Att hjälpa någon och se effekten av hjälpen samt mottagarens glädje över omtanke och värme är väl tillräckligt för att vi ska hjälpa varandra. Som hjälpare känner du glädje och tillfredsställelse över att ha brytt dig om någon annan och ha sett vad det betydde. Det är en gåva att få ge, att få hjälpa. Tänk så nästa gång du har svårt att be om hjälp eller ta emot en utsträckt hand. Du bjuder in och ger den andra människan gåvan att få ge något till en medmänniska.
Och du som hjälper tar med glädje emot den andres tack! Slå inte bort det med ett ”äsch, det var väl ingenting!” för då förminskar du den andre, då härskar du som Kirkegaard så klokt skrev.

Tänk ”utbyte” och att vi ger till varandra för att våra liv och vår tillvaro ska bli lite lättare och ljusare!

 

källa om förändring i arbetslivet: artikeln ”Receptet på framgång: hjälpsamhet” på dn.se

bild 1 från sethsjoblom.com
bild 2 från healthyliving.se
bild 3 från blogg.loppi.se
bild 4 från mtnrec.com

5 reaktion på “Hjälp – viktigt att ge och ta emot.

  1. Så kloka ord och så bra formulerat av både dig och Kirkegaard!

  2. Pingback: Lite ditt och datt med jobbefterlysning | ia mitt i livet

  3. Åh, vilket bra inlägg! Det här kommer jag att dela vidare. Jag lever för att hjälpa och ”skicka vidare”, att få andra människor att förstå att man vinner mer på att hjälpa än att stjälpa.

    Bra skrivet!

    Kram Kim :-)

  4. Tack så mycket, så roligt att du tyckte om det! Visst vinner vi på att hjälpa. Och vi vinner på att ta emot hjälp, där måste vi tänka om. Du får gärna dela vidare, infoga gärna länk till denna hemsidan. Tack!
    Kram

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *